Jumat, 19 Februari 2016

Informasi Terkini Paling Update

Data lebih cenderung untuk memberi taklimat atau idea yang tidak menerangkan sesuatu peristiwa atau aktiviti keputusan, data tidak boleh digunakan untuk membuat keputusan, manakala maklumat adalah hasil daripada pemprosesan data yang boleh digunakan untuk membuat keputusan.

Data kadang-kadang tidak boleh digunakan dan diterima oleh minda penerima, manakala maklumat yang berguna dan boleh diterima oleh fikiran penerima.

Data mempunyai lebih detail skop dan bersifat teknikal, manakala maklumat untuk menghasilkan penjelasan yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Data jualan sebagai contoh adalah penjelasan yang mentah, tetapi maklumat jualan bulanan akan digunakan oleh pihak pengurusan untuk mengambil keputusan. Kunjungi http://ruangragam.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar